Praktisk info

Telefontid

Telefonen er åben hver dag fra kl. 8.00 – 12.30.

 

Mellem kl. 8.00 – 8.45 er der mulighed for telefonisk konsultation med lægerne, endvidere kan man anmode om konsultation/sygebesøg ved akut sygdom.

 

Fra kl. 9.00 – 12.30 tager sekretæren imod aftale om almindelig konsultation, medicinbestillinger samt øvrige henvendelser.

 

Tidsbestilling

Telefonen er åben for tidsbestilling mandag til fredag kl. 9.00 – 12.30.
Drejer det sig om et akut problem, vil det altid være muligt at få en tid samme dag i vores akuttid, det vil kun være muligt at konsultere lægen om det akutte problem, mens andre problemer må vente til en anden konsultation. Det vil ikke altid være muligt at få en tid hos sin “sædvanlige” læge.
Vi vil gerne have, at der foretages tidsbestilling i god tid, når det drejer sig om børne- og graviditetsundersøgelser, og hvis der ønskes konsultation på en ganske bestemt dag eller tidspunkt.
For at imødegå unødig lang ventetid mht. bestilling af tid, til alm. konsultation, skal et evt. afbud meddeles lægehuset hurtigst muligt, så andre patienter kan gøre brug af tiden.

 

Receptfornyelse

Receptfornyelse pr. telefon skal helst ske i tidsrummet kl. 9.00 – 12.30 (undgå venligst at bruge tiden fra kl. 8.00 – 8.45 til receptfornyelse).
Flergangsrecepter kan udstedes via computer til alle apoteker i forbindelse med en receptfornyelse eller i forbindelse med en konsultation hos lægen.
Det er muligt at få sendt medicin til den centrale receptserver, så man kan afhente sin medicin på et hvilket som helst apotek.

Langeskov Apotek samt de fleste apoteker i Odense bringer mod et gebyr medicin ud til bopælen.

 

Konsultationstid

Der er konsultationstid fra kl. 8.00 – 12.30 og fra kl. 13.30 – 15.00. Der er aftenkonsultation fra kl. 14.00 – 18.00 onsdage.
Tiden fra kl. 16.00 – 18.00 er fortrinsvis til udearbejdende voksne.
Normalt er der afsat 15 minutter til hver konsultation, men er der behov for mere tid, er der mulighed herfor efter forudgående aftale med lægen. Er der mange problemer, der skal gennemgås, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at få en tid til en ekstra konsultation.
Selv om man synes, at det er svært at komme til Lægehuset og helst vil have sygebesøg, er det ofte det bedste at få en tid til en konsultation, fordi der her kan foretages en ordentlig undersøgelse og tages de nødvendige prøver.
Det er fuldt forsvarligt at transportere børn med høj feber til klinikken.

 

Prøvesvar

Prøvesvar afgives i følge aftale, normale prøvesvar vil som oftest ikke give anledning til kontakt fra lægehuset, men der er altid mulighed for at kontakte lægehuset mellem kl. 9 – 12.30. Kræver prøvesvar ændring i behandlingen, vil man blive kontaktet efter aftale.
Drejer det sig om røntgenundersøgelser og andre specielle prøver, kan man ringe til lægen mellem kl. 8.00 – 8.45 ca. 1 uge efter undersøgelsen og få svar.
Efter indlæggelse vil det ofte være en god ide at få en tid hos lægen 2-3 uger efter udskrivelsen for at gennemgå sygdomsforløbet – med mindre der fra sygehuset er givet en anden besked.

 

Telefonsvareren

Den automatiske telefonsvarer sættes til kl. 12.30.
Mellem kl. 12.30-14.00 kan lægehuset kontaktes ved akut behov for lægehjælp.
Efter kl. 14.00 vil der blive henvist til et telefonnummer (70 23 70 27), hvorved man kan komme i kontakt med en læge, som vil tage sig af problemet. Lægen er enten her fra lægehuset eller en af nabolægerne. Det kan være:

 

• Almen Medicinsk Klinik, Ørbækvej 101, 1. Bilkacenteret, tlf.: 66 17 90 17
• Rosengårdslægerne, Stærmosegårdsvej 44, tlf.: 65 93 25 93
• Lægerne, Odensevej 33, Hjallese, tlf.: 66 13 61 00
• Lægerne Tornøe og Wengler, Skt. Anne Plads 2-4, tlf.: 66 12 50 02

 

Lægevagten

Efter kl. 16.00 på hverdage samt i weekender og på helligdage rekvireres nødvendig lægehjælp ved at ringe til Lægevagten på telefon 70 11 07 07.
Lægevagtens konsultation har til huse i FAM på Odense Universitetshospital, fælles indgang med skadestuen, adressen er Kløvervænget 25. Når man ringer til Lægevagten, kommer man til at tale med en læge; herved kan man få et råd i telefonen, blive bedt om at komme i Lægevagtens konsultation eller få en læge på sygebesøg.
Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk. Hvor du også kan læse gode råd.